३-९ मंसिर २०७४

19-25 November 2017

नियमित

अङ्क र अर्थ

रु.६०,६१,६६,००,०००

भनेको सुनेको

भनेको सुनेको

आवरण

- सन्त गाहा मगर

उकालो-लाग्दा

- कनकमणि दीक्षित

सन्दर्भ

- बसन्त महर्जन